Persondatapolitik hos Carlsen

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Forlaget Carlsen
Vognmagergade 11, 2. sal
1448 København
Telefon: 36 15 66 10

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til at optimere dit besøg på vores hjemmeside ved at sikre funktionalitet, generere statistik og huske dine præferencer samt til brug for markedsføring, så vi kan optimere vores reklametiltag på sociale medier og Google Ads. Herudover bruger vi cookies til at vise dig funktioner til brug i forbindelse med sociale medier. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du skal være opmærksom på, at vores hjemmeside muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du ikke accepterer cookies eller tilbagetrækker et samtykke.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.carlsen.dk

Dit samtykke-ID: c4/Fn6fBjluRHiYBsMx0xp9uUQc6LJ656PnJ/Qk6o94MhAcJMn4EmQ==Dato for samtykke: fredag den 9. oktober 2020 15.41.13 CEST

Din aktuelle tilstand: Tillad alle cookies.

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 21.09.2020 af Cookiebot:

Nødvendig (8)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Statistik (7)

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Marketing (22)

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

Uklassificeret (5)

Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.


Persondatabeskyttelse

I det omfang, du afgiver oplysninger om dig selv under brug af denne hjemmeside og nyhedsbreve, vil oplysningerne blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver. Vi kan imidlertid ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, du afgiver on-line, før de pågældende oplysninger er modtaget af os. Hvis du er barn, ung eller mangler erfaring med brug af internettet, bør du derfor søge hjælp hos en voksen person, som du har tillid til, når du bruger internettet og afgiver oplysninger om dig selv.

Links til andre internetsider
Vi kan ikke påtage os ansvar for lovligheden af indhold på og administration af de internetsider, der linkes til fra vores hjemmeside. Men vi ønsker, at det skal være trygt at færdes både på vores hjemmeside og andre dele af internettet. Hvis du opdager, at de internetsider, vi linker til, har et ulovligt eller krænkende indhold, vil vi derfor være taknemmelige for at høre fra dig på info@akademisk.dk.

Rettigheder til varemærker og materiale på denne hjemmeside
Vi og vores samarbejdspartnere forbeholder os alle rettigheder til varemærker, ophavsretligt beskyttet materiale og andet retsbeskyttet indhold på vores hjemmeside. Materiale må alene downloades til personlig og ikke-erhvervsmæssig brug, og det downloadede materiale må ikke uden vores forudgående samtykke kopieres, bearbejdes eller på anden måde gøres til genstand for handlinger, der er forbeholdt indehaveren af de immaterielle rettigheder.

Vi forbeholder os at indlede retsforfølgning mod brugere, der krænker vores immaterielle rettigheder eller på anden måde misbruger vores hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse
På vores hjemmeside kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer som for eksempel ActiveX eller Javascript til din rådighed. Vi kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer på vores hjemmeside.

Ligeledes kan vi ikke gøres ansvarlige for nogen art af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på vores hjemmeside. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinier for brug af denne hjemmeside. Eventuelle ændringer i retningslinerne vil fremgå af hjemmesiden.

Privatlivspolitik for Carlsen

Carlsen er en del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof.

1 Introduktion

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver Lindhardt og Ringhof A/S’ (“L&R”) praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger i forbindelse med dine køb af produkter og tjenesteydelser og din generelle brug af vores hjemmesider, herunder brug af Carlsen og tilhørende forlag, Saga, L&R Uddannelse, Alfabeta, Alinea, Akademisk Forlag og SP Forlag både som forbruger, elev, underviser og som medarbejder hos en af vores samarbejdspartnere og kunder.

2 Dataansvarlig

2.1 Lindhardt og Ringhof A/S, Vognmagergade 10, 1148 København K., CVR 76351910 er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”).  Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a) at formidle og/eller levere produkter og læringsmidler, som du eller din uddannelsesinstitution har bestilt;

(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(d) for at sende dig direkte markedsføring, herunder for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om, og for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

(e) for at forhindre misbrug og svindel;

(f) for at forbedre vores hjemmeside og produkter;

(g) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven, forbrugeraftaleloven og andre retlige forpligtelser L&R måtte have.

3.2 Vores grundlag for behandling er:

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller din uddannelsesinstitution er part i i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c;

(b) Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d. Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke.

(c) Behandlingen er nødvendig for, at L&R kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-f.

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler L&R i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g.

3.3 Når vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale med uddannelsesinstitutionen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3.4 Vi opbevarer dine personoplysninger i

(a) op til fem (5) år fra dit køb af produktet eller tjenesteydelsen bl.a. for at kunne dokumentere overholdelse af bogføringsloven og forbrugeraftaleloven.

(b) Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister.

3.5 Når vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, opbevarer vi dine personoplysninger i overensstemmelse med instruksen herom i databehandleraftalen.

4 Kategorier af personoplysninger

4.1 Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse, oplysninger om dine personlige præferencer indenfor litteratur og læring og din adfærd, når du benytter vores produkter, tjenesteydelser og læringsmidler, eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger/anvender vores hjemmesider og øvrigt bruger vores tjenesteydelser og læringsmidler.

5 Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2  Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Når du bruger vores læringsmidler, og vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, skal du rette henvendelse om dine rettigheder til din uddannelsesinstitution.

5.4 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6 Personoplysninger – Børn

6.1 Når vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, behandler vi personoplysninger om børn under 13 år i overensstemmelse med instruksen i databehandleraftalen med din uddannelsesinstitution.

7 Overførsel af personoplysninger

7.1 Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2  Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

7.3  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.4  Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7.5  Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”), herunder til USA i henhold til EU-US Privacy Shield. Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser. Hvis du vil vide mere om overførsler, herunder se kopi af dokumentation for overførselsgrundlaget, kan du rette henvendelse via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

8 Sikring af dine personoplysninger

8.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

9 Opdatering af Privatlivspolitikken

9.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken.

10 Kontaktoplysninger

10.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til os her

Version 03, 27. juni 2018

Websitet anvender cookies.
Okay